Cursussen

Cursussen

ER milieu & planologie BV beschikt over een grote praktijkgerichte kennis en ervaring. Deze ligt tussen de 20 en 25 jaar in het betreffende vakgebied. De kennis en ervaring ligt zowel op het gebied van de wet- en regelgeving, maar ook op de toepassing hiervan in de praktijk. 

In overleg met de organisatie waar de cursus geluid wordt gegeven wordt de definitieve inhoud afgestemd en vormgegeven. De inhoud van de cursus geluid wordt daarmee op maat aangeboden en op de behoefte van de afnemer afgestemd. Hiermee wordt de betrokkenheid van de cursisten groter en sluit de inhoudelijkheid naar de praktijk goed aan. Op deze wijze wil ik mijn kennis en ervaring op een interactieve manier overbrengen.

De cursussen geluid die gegeven kunnen worden bestaan uit: Basiscursus geluid (4 dagdelen); Meten van geluid (2 dagdelen); Bouwakoestiek voor VTH-medewerkers (2 dagdelen); Verdiepingscursus geluid (2 dagdelen): o.a. Industrie en zonebeheer, Geluid en vergunningverlening/maatwerk, Geluid bij horeca en evenementen, Geluid in ruimtelijke besluiten; Omgevingswet en geluid (2 dagdelen).

In de cursussen worden naast de basisbeginselen van geluid – zoals wat is geluid, het horen en de relatie met de gezondheid – ook inhoudelijke aspecten rondom geluidsnormen en de huidige en toekomstige geluidwet- en regelgeving behandeld. De verdiepingscursussen en specialistische cursussen zijn maatwerk en gaan echt de diepte in. Hierin kan als voorbeeld het wettelijke Reken- en meetvoorschrift voor industrielawaai (HMRI) helemaal worden uitgediept, maar het kan ook gaan over hoe het Bouwbesluit en de bijbehorende reken- en meetvoorschriften geïnterpreteerd moeten worden.

Na het volgen van bijvoorbeeld de Basiscursus geluid heeft de cursist o.a. kennis van:
– de fysica van geluid
– akoestische begrippen en grootheden
– wat is geluidshinder en wat zijn de effecten hiervan op de gezondheid van de mens 
– hoe een geluidsmeting wordt uitgevoerd
– hoe zit de wet- en regelgeving in elkaar
– wat brengt de Omgevingswet.

NB: Doorlopend zullen de cursussen worden geactualiseerd. Daarnaast is het zo dat vanaf medio 2023 – na het in werking treden van de Omgevinsgwet – alle cursussen hierop worden geactualiseerd.

De te geven cursussen worden aangeboden als cursus van 2 of 4 dagdelen op locatie van de betreffende organisatie of via een onlinesysteem zoals Teams of Zoom. De cursus kan eventueel ook worden gegeven via video-podcasts.

De cursussen worden aangeboden vanuit het unieke web-based systeem van Directorate. Directorate is een manier waarbij alle kennis en informatie (syllabus, presentaties, opdrachten en video’s) online beschikbaar blijft en actueel kan worden gehouden en aangevuld met nieuwe informatie en documenten. Deze “digitale” cursusmap bevat o.a. een samenvattingen en toelichtingen van presentaties, opdrachten en de antwoorden.

Daarnaast kan dit digitale systeem de informatie delen, waarbij de eigenaar (b.v. de Omgevingsdienst) beheerder blijft en de klant (gemeente en/of provincie) de aangeleverde gegevens kan inzien en vice versa. Met een goede autorisatie toekenning is de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon(en).

De cursussen worden op een interactieve wijze gegeven, hierbij is de eigen inbreng van de cursisten met eigen casussen een belangrijk onderdeel. Zo blijft de betrokkenheid groot en kan ik het beste mijn kennis en ervaring overbrengen.

Tevens worden gedurende de cursus diverse vragen en opdrachten, zowel tussentijds als bij de afsluiting, behandeld om zo te beoordelen of de cursisten de inhoud begrijpen. Dit ook om zo te kunnen garanderen dat aan de vereiste kwaliteitscriteria wordt voldaan.

Deelname is geschikt voor medewerkers – werkzaam bij provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en andere overheden – die net in het vakgebied beginnen als voor ervaren medewerkers. De doelgroep voor de cursussen geluid is zeer breed en kan bestaan uit: (Beleid) medewerkers op het gebied van geluid, ruimtelijke ordening, vergunningverleners milieu en bouw en handhavers milieu en bouw. 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een cursus? Neem dan contact op met Erik Roelofsen