Overige activiteiten

Overige activiteiten

Naast het runnen van mijn eigen bedrijf ben ik ook actief op de onderstaande terreinen:

  • Directeur / adviseur / woordvoerder (parttime) van de Nederlandse Stichting Geluidshinder, www.nsg.nl
  • Bestuurslid van het Nederlands Akoestisch Genootschap, www.nag-acoustics.nl
  • Redactielid van Geluid en de Module geluid en lucht, uitgegeven door Kluwer;
  • Algemeen bestuurslid (sectie geluid) binnen de Vereniging van Milieukundigen, www.vvm.info